اجناس فروخته شده تا یک هفته قابل پس دادن می باشند.
  •  
  •  

تی ثیکث تی- سری اسلیمی-گُل+ گیریپ ماب مجانی

Tsixty-Eslimi Series-Flower+Free Mob Grip

Tsixty

سایز : ۷.۷۵ - ۸.۰۰ - ۸.۱ - ۸.۲۵

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

تی ثیکث تی- سری اسلیمی-نصف+گیریپ ماب مجانی

Tsixty-Eslimi Series-Half+Free Mob Grip

Tsixty

سایز : ۷.۷۵ - ۸.۰۰ - ۸.۱- ۸.۲۵

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

تی ثیکث تی- سری لوگو-سفید+گیریپ ماب مجانی

تی ثیکث تی- سری لوگو-سفید

Tsixty

سایز : ۷.۷۵-۸-۸.۱-۸.۲۵

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

تی ثیکث تی- سری لوگو-مشکی+گیریپ ماب مجانی

Tsixty-Logo Series-Black+Free Mob Grip

Tsixty

سایز : ۷.۷۵-۸-۸.۱-۸.۲۵

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

تی ثیکث تی- سری اسلیمی-گُل+ گیریپ ماب مجانی

Tsixty-Eslimi Series-Flower+Free Mob Grip

Tsixty

سایز : ۷.۷۵ - ۸.۰۰ - ۸.۱ - ۸.۲۵

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

تخته اسکیت های تی ثیکث تی از۷ لایه مِیپِل٫ ۲ لایه رنگی٫ درکشور اسپانیا تولید شده است

در مقابل تمامی عیوب مربوط به تولید، دارای گارانتی استتخته اسکیت ها 

 

.تخته ها دارای سایز ها و شیپ های مختلف میباشند. لطفاً برای انتخاب کردن تخته مناسب برای شما بر روی "کمک برای انتخاب تخته سایز شما" کیلیک کنید

سری اسلیمی

سری اسلیمی باز گرفته از تحرایی صنتی ایرانی هست و نمادی هست از معماری زیبای ایرانی 

تی ثیکث تی- سری اسلیمی-نصف+گیریپ ماب مجانی

Tsixty-Eslimi Series-Half+Free Mob Grip

Tsixty

سایز : ۷.۷۵ - ۸.۰۰ - ۸.۱- ۸.۲۵

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

تخته اسکیت های تی ثیکث تی از۷ لایه مِیپِل٫ ۲ لایه رنگی٫ درکشور اسپانیا تولید شده است

در مقابل تمامی عیوب مربوط به تولید، دارای گارانتی استتخته اسکیت ها 

 

.تخته ها دارای سایز ها و شیپ های مختلف میباشند. لطفاً برای انتخاب کردن تخته مناسب برای شما بر روی "کمک برای انتخاب تخته سایز شما" کیلیک کنید

سری اسلیمی

سری اسلیمی باز گرفته از تحرایی صنتی ایرانی هست و نمادی هست از معماری زیبای ایرانی 

تی ثیکث تی- سری لوگو-سفید+گیریپ ماب مجانی

تی ثیکث تی- سری لوگو-سفید

Tsixty

سایز : ۷.۷۵-۸-۸.۱-۸.۲۵

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

تخته اسکیت های تی ثیکث تی از۷ لایه مِیپِل٫ ۲ لایه رنگی٫ درکشوراسپانیا تولید شده است

در مقابل تمامی عیوب مربوط به تولید، دارای گارانتی استتخته اسکیت های 

.تخته ها دارای سایز ها و شیپ های مختلف میباشند. لطفاً برای انتخاب کردن تخته مناسب برای شما بر روی "کمک برای انتخاب تخته سایز شما" کیلیک کنید

سِری لوگو

ترح کلاسیک تی ثیکث تی لوگو در دو رنگه سفید و سیاه

تی ثیکث تی- سری لوگو-مشکی+گیریپ ماب مجانی

Tsixty-Logo Series-Black+Free Mob Grip

Tsixty

سایز : ۷.۷۵-۸-۸.۱-۸.۲۵

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

تخته اسکیت های تی ثیکث تی از۷ لایه مِیپِل٫ ۲ لایه رنگی٫ درکشوراسپانیا تولید شده است

در مقابل تمامی عیوب مربوط به تولید، دارای گارانتی استتخته اسکیت ها 

.تخته ها دارای سایز ها و شیپ های مختلف میباشند. لطفاً برای انتخاب کردن تخته مناسب برای شما بر روی "کمک برای انتخاب تخته سایز شما" کیلیک کنید

سِری لوگو

ترح کلاسیک تی ثیکث تی لوگو در دو رنگه سفید و سیاه

دسته بندی محصولات

قیمت

برند ها