اجناس فروخته شده تا یک هفته قابل پس دادن می باشند.
  • آدرس:  شهرك غرب- بلوارفرحزادي-خيابان حسن سيف-مركز خريد شهرك غرب-طبقه ٢ واحد ٥٢

  • كد پستي:  ١٤٦٦٨١٣٨٩٤

  • تماس:  ٨٨٣٧٦١٥٣-٠٢١

  • پست الکترونیک:  Info@tsixty.com

گذاشتن پیغام